نمایش 1–32 از 82 نتیجه

نمایش 9 24 36
-5%
اره افقی بر 3 دور دیمردار 1200 وات NEC مدل 8824
افزودن به سبد خرید

اره افقی بر 3 دور دیمردار 1200 وات NEC مدل 8824

۴,۷۳۸,۶۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

اره پروفیل بر 2800 وات NEC مدل 2257

۷,۵۹۸,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

اره عمود بر 6 دور گیربکسی دیمردار 750 وات NEC مدل 7550

۳,۷۹۸,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

اره عمود بر6 دور گیربکسی دیمردار 600 وات NEC مدل 7540

۳,۳۵۱,۶۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

اره فارسی بر کشویی 2000 وات NEC مدل 2041

۱۵,۱۸۸,۶۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

اره فارسی بر کشویی 2800 وات NEC مدل 2045

۲۱,۸۳۱,۰۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

اره گرد بر 185 میلیمتر 1550 وات NEC مدل 1930

۴,۰۸۳,۱۰۰ تومان
-5%
درل بتن کن شارژی ۹۵۲۱
افزودن به سبد خرید

بتن کن 2کیلویی شارژی لیتیومی 21 ولت NEC مدل 9521

۱۱,۳۹۸,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بتن کن 8 کیلویی پنج شیار 1400 وات NEC مدل 1441

۷,۹۹۸,۰۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بتن کن پنج شیار 1600 وات NEC مدل 1440

۶,۹۳۳,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بتن کن پنج شیار 2 کاره دیمردار 1600 وات NEC مدل 1651

۱۸,۰۱۰,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بتن کن چهار شیار 1500 وات NEC مدل 1532

۵,۰۳۳,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بتن کن چهار شیار 1500 وات NEC مدل 1536

۵,۲۱۳,۰۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بتن کن چهارشیار 1050 وات NEC مدل 9526

۴,۱۷۸,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بتن کن چهارشیار 1050 وات NEC مدل 8525

۴,۴۶۳,۰۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بتن کن چهارشیار 1200 وات NEC مدل 1530

۴,۵۵۸,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بتن کن چهارشیار دوسه نظام 1050 وات NEC مدل 9527

۴,۴۶۳,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بکس برقی کیفی 950 وات NEC مدل 9911

۴,۷۴۸,۱۰۰ تومان
-5%
بلور (دمنده) دیمردار 650 وات NEC مدل 5513
افزودن به سبد خرید

بلور (دمنده) دیمردار 650 وات NEC مدل 5513

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بلور(دمنده) 550 وات NEC مدل 5512

۱,۳۵۶,۶۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

بلور(دمنده) دیمردار 800 وات NEC مدل 5511

۱۸,۹۸۱,۰۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

پولیش دیمردار (اوربیتال) 1000 وات NEC مدل 1852

۶,۱۷۳,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

پولیش دیمردار (اوربیتال) 850 وات NEC مدل 1850

۴,۶۵۳,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

پولیش دیمردار 1200 وات NEC مدل1851

۵,۰۳۳,۰۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

چکش تخریب (پیکور) 26 کیلویی 2100 وات NEC مدل 2485

۲۴,۷۶۴,۶۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

چکش تخریب 16 کیلویی روغنی 1400 وات NEC مدل 1465

۱۱,۳۰۳,۱۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

چکش تخریب 19 کیلویی 2100 وات NEC مدل 2085

۱۸,۵۰۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چکش تخریب 11 کیلویی پنج شیار 1700 وات NEC مدل 1660

۱۱,۵۲۸,۰۰۰ تومان
-5%
افزودن به سبد خرید

چکش تخریب 11 کیلویی پنج شیار دیمردار 1600 وات NEC مدل 1650

۱۲,۲۸۱,۶۰۰ تومان