جدیدترین ابزار فروشگاه

میخکوب بادی سوماک تیپو مدل F16-50

قیمت اصلی ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان است.

حلقه زن بادی سوماک رینگ زن مدل SC7C

قیمت اصلی ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان است.

کارتن دوز دستی سوماک مدل HCS3518S

قیمت اصلی ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان است.

کارتن دوز بادی سوماک مدل ADCSY-19(CS-35 A)

قیمت اصلی ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان است.

کارتن دوز دستی سوماک مدل HCS-35A

قیمت اصلی ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان است.

تشک دوز بادی سوماک تایوان مدل SP-88BJ

قیمت اصلی ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان است.

تشک دوز بادی سوماک مدل M-66

قیمت اصلی ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹,۸۲۵,۰۰۰ تومان است.

متر لیزری 40 متری بوش مدل GLM 400 PROFESSIONAL

قیمت اصلی ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت هوا 1 اینچ سوماک مدل SA-2281A

قیمت اصلی ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت هوا 1 اینچ سوماک مدل SA-2281P

قیمت اصلی ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت هوا 3/4 اینچ سوماک مدل SA-2260

قیمت اصلی ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت هوا 3/4 اینچ سوماک مدل SA-2270A

قیمت اصلی ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۲۶۵,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت هوا 3/4 اینچ سوماک مدل SA-2260A

قیمت اصلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت هوا 1/2 اینچ سوماک مدل SA-2314

قیمت اصلی ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت 1/2 اینچ سوماک مدل SA-2324

قیمت اصلی ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۴۶۵,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت 1/2 تکی سوماک مدل SA-2324F&R

قیمت اصلی ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت فشارشکن 1.2 اینچ سوماک مدل SA-2214R

قیمت اصلی ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان است.

واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ سوماک مدل SA-1100

قیمت اصلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان است.

ابزار پرفروش

سنباده نواری دوبل محک مدل BDS-9080

قیمت اصلی ۱۰,۵۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۹۶۳,۰۰۰ تومان است.

شیارزن دو تیغ 6.5 سانتی متر بوش مدل GNF 65 A

قیمت اصلی ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان است.

بکس 1/2 هفت تیری 730 نیوتن سوماک مدل ST-C540

قیمت اصلی ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان است.

سنباده 1200 وات میلواکی مدل AS12E

قیمت اصلی ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان است.

پولیش بوش 1400 وات مدل GPO 14 CE

قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

بالابر برقی ۴۰۰ کیلوئی ۱۲ متری محک مدل PA 400 A/12

قیمت اصلی ۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۷۴,۰۰۰ تومان است.

تراز حرفه ای 120 سانتی متر استبیلا سری 2-196

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۱۲۸,۰۰۰ تومان است.